Til forsiden
Forside
Begrebsforklaringer
Interaktionsdatabasen.dk
Hvem står bag
Dit ansvar
Spørgsmål og svar
Kontakt
Interaktionsoplysninger
  Du har søgt på følgende:
Foretag ny søgning Foretag ny søgning   
1. Præparat: Dolol - Aktivt indholdsstof: tramadol
2. Præparat: Panodil - Aktivt indholdsstof: paracetamol
  Interaktionsoplysninger mellem stofgrupperne opioider og paracetamol
Stofgrupper
opioider
alfentanil, buprenorphin, codein, dextropropoxyphen, dimethylaminodiphenylbuten, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, levomethadon, methadon, morphin, nalbuphin, naloxon, nicomorphin, oxycodon, pentazocin, pethidin, remifentanil, sufentanil, tapentadol, tramadol
paracetamol
paracetamol
Klasseeffekt

Et studie med 20 raske forsøgspersoner har ikke kunne påvise interaktion mellem tapentadol og paracetamol.

Der er i litteraturen ikke lokaliseret andre studier eller kasuistikker omhandlende interaktion mellem opioider og paracetamol, hvorfor en klasseeffekt ikke kan beskrives.

Litteraturgennemgang - Vis
Referencer - Vis
Beskrevne interaktioner
 Lægemiddelstyrelsen · Axel Heides Gade 1 · 2300 Kbh S · Tlf. 44 88 95 95 · interaktion@dkma.dk